İncir

incir
Not: Bu beş uygulama ideal bir incir besleme programı açısından birbirini tamamlar ve en yüksek verim alınır. Ancak bazı coğrafi koşullar bazen teknolojik koşullar bazen de mali imkanlar yeterli olmaya bilir, o zaman bu uygulamalardan, uygulama zamanına bağlı kalarak bir veya birden fazla uygulama tercih edilebilir. Yine de belli oranlarda verim alınır. Her uygulamadan sonra 2-3 gün içerisinde mümkünse sulama yapılır.
Uygulama ZamanıUygulanacak ÜrünUygulama DozuUygulama Şekli
Sonbahar veya kış sonuAgronom Fall500 g- 1 Kgİncir ağaçlarının kök çevresine  (yaklaşık yaprak izdüşümüne) serpilir.
ÇeliklemeAgronom Root- Ex

Agronom Zin

Naftocine
100 cc

100 g

25 cc
Arazi ve iklim koşulları için uygun incir çeliği seçildikten sonra çelikleme işlemi yapılmalıdır. Ürünler 10 L su içerisinde çözülür. Çelikler 10 saniye bu çözeltide bekletilir 10 saniye dışarıda serinde bekletilir sonra yerlerine dikilir.
İlkbahar (Mart sonu nisan başı)Agronom Root-Ex

Agronom 13.04.04 veya

Agronom Max 111

Agronom Çinko 5

Water pH Regulator
250 cc

250 cc

 

250 cc

100 cc
Ürünler 50 Litre su içerisinde karıştırılarak, yapraklar ıslatılıncaya kadar (yaklaşık bir dönüme) püskürtülür, imkan yoksa kök çevrelerine 5-10 litre dökülür. Damlama varsa bu ürünlerden 1Litre veya 1 Kg dönüme 1 ton su ile verilir.
Çiçek sonrasıAgronom Root-Ex

Agronom 4.8.4

Agronom Micromix

Agronom Magnesium
250 cc

250 cc

250 cc

100 cc
Ürünler 50 Litre su içerisinde karıştırılarak, yapraklar ıslatılıncaya kadar (yaklaşık bir dönüme) püskürtülür, imkan yoksa kök çevrelerine 5-10 litre dökülür. Damlama varsa bu ürünlerden 1Litre veya 1 Kg dönüme 1 ton su ile verilir.
İncir tutumundan sonraAgronom 10.05.40

Agronom Root-Ex

Agronom Calcium

Agronom Combi II
25 cc

25 cc

25 cc

25 cc

0,5 cc
Ürünler 50 Litre su içerisinde karıştırılarak, yapraklar ıslatılıncaya kadar (yaklaşık bir dönüme) püskürtülür, imkan yoksa kök çevrelerine 5-10 litre dökülür. Damlama varsa bu ürünlerden 1Litre veya 1 Kg dönüme 1 ton su ile verilir. Bal dönemi uzun olan meyvelerde bal uygulaması 15-20 gün ara ile tekrar uygulama yapılabilir.