Ufuk Tarım kaliteli gübre, bitki gelişim düzenleycisi ve tarımda kullanılan yardımcı maddeleri uygun fiyata sunar.

Ufuk Tarım; 1998 yılından beri Kimyevi Gübre, Organik Gübre ve Organomineral Gübre çeşitleri altında Bitki Besinlerinin, Bitki Gelişim Düzenleyicilerinin, Tarımda Kullanılan Yardımcı Maddelerin üretimini ve ihracatını yapmaktadır. Ürettiği ürünler başta Avrupa standardı olan EC FERTILIZER standardı olmak üzere, uluslararası standartlara sahip standartlarda ve kalitede üretmekte ve ihracatını yapmaktadır. Türkiye ve Madrid Protokolü kapsamında olan ülkelerde marka tesciline sahip olan ve ikinci on yılına girmiş bulunan, başta AGRONOM ve AGROMIX markaları ile tarım sektöründe öncü bir kurum olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Bünyesinde kurduğu, 17025 standardında çalışan ve Turkak tarafından akredite Ufuk Tarım Laboratuvarı ile ürettiği ürünlerin analizini yapmakta, pazara doğru ve güvenli ürün sürmektedir. Profesyonel ve tecrübeli laboratuvar personeli sayesinde müşterilerine Organik, organomineral ve kimyevi gübre tescilleri için analiz raporları yapmakta süratli ve zamanında hizmet vermektedir.1996 yılından bu yana, geleneksel tarım uygulamalarından, en modern olan hydrofonik (topraksız tarım) tarım uygulamalarına kadar her türlü bitkisel üretim prosesinde üretici/çiftçi bilgilendirme çalışmaları yapmış, verim kalite ve güvenli bitki yetiştirilmesi için tecrübe paylaşımında bulunmuş, seminer konferans ve çiftçi günleri tertip etmiştir.

Ufuk Tarım; ‘Sağlıklı İnsan İçin Önce Sağlıklı Bitki’ anlayışı ile çalışmaktadır. Ürettiği bitki besinlerini ve tarım yardımcılarını, toprağın, suyun yani doğanın, bitkinin, hayvanların ve nihayetinde bu temel iki gıda kaynağı ile beslenen insanların sağlığını düşünerek hammaddelerini ve katkı maddelerini tercih etmekte, sağlıklı ve güvenli ürünler üretmektedir. Ürettiği her bir ürün doğada katkı bırakmaz, çevreye faydalı ve canlılara faydalıdır. HACCP (hazard of analysis critic control point) gıda güvenliği gibi Avrupa’nın, en hassas ve güvenli gıda sertifikası olan Helal Gıda Standartları gibi İslam Âleminin Uluslararası gıda standartlarına uygun bitki üretimine hizmet vermektedir. Dünyada bitkisel üretim enstrümanları hızla gelişmektedir. Ufuk Tarım kurucusu Dr. Kimyager Halim AYDIN ve kadrosunda bulunan ulusal ve uluslararası üniversitelerden mezun profesyonelleri ile dünya da bitkisel üretimin son yüz yılını araştırmış, pestisitler konusunda yaptığı mastır programı ve (şelatlı) metal kompleksleri konusunda yapmış olduğu doktorasında doktora programı araştırmaları ile bu gelişmeyi yakından takip etmiş ve Özelde Türkiye, genelde Dünya tarımında verim ve kalite artışı ve güvenli gıda için gerekli bitki besinleri üretmiştir.

Bu çeşitler birçok özel sebepleri olmakla birlikte genelde; Organik Tarım, EURO-GAP veya Konvansiyonel vs. gibi Tarımsal Üretim Prosesine göre, Pamuk, ayçiçeği gibi endüstriyel bitkiler, sebze, meyve, fındık, kayısı gibi özel üretimi olan bitki türlerine, kısaca bitkinin özelliklerine ve farklı besin taleplerine göre, DAl (fide), DÖL (çiçek), BAL meyve olmak üzere; bitkilerin üç önemli vejetasyon dönemine göre, salma-sulama, damla-sulama, yağmurlama-sulama gibi bitkinin sulama ve besleme sistemine göre, asidik, bazik, killi, tınılı, kumlu gibi farklı strüktürde olan toprağın besi durumuna ve spesifik özelliklerine göre; Sera, Açık Tarla, Topraksız Tarım, Örtü Altı vs. gibi üretim yerinin özelliklerine göre; amatör veya profesyonel olmak üzere her türlü üretici/çiftçi profiline göre özel doz ve kullanımına göre tek doz, çok dozlu olmak üzere özel ambalajına göre; ayrıca toprak düzenleyici, bitki gelişim düzenleyici ve pH düzenleyici gibi verim ve kaliteyi arttırmak için geliştirilmiş ve geliştirilmekte olan bir çok çeşit ürün üretilmektedir. Çeşitli markalarda EC Fertilizer, Organik Gübre, Organomineral gübre, Sıvı ve 100% çözülebilir toz ve süspansiyon formülasyonlar halinde tescillendirilip ve üretici hizmetine sunulmaktadır.

Bu ürünler kullanıcı kesimin itibarı ile iki ana grupta tasnif edilmektedir:
1-GIDA BİTKİSİ GÜBRELERİ (Gıda ve endüstri bitkileri için)
2-SÜS BİTKİSİ GÜBRELERİ (Çevre ve iç mekân süs bitkileri için)

Gıda Bitkileri Gübreleri; gıda bitkileri ve sanayi bitkileri için üretilen büyük ambalajlı gübreler yanında ilçe veya metropollerde amatör üreticilerin hobi bahçeleri için küçük ambalajlı veya tek doz kullanımlık gübreler ve yardımcı ürünlerdir. Bu ürünleri genelde büyük ve profesyönel çiftçiler/üreticiler yanında özelde amatör hobi bahçeleri üreticileri için üretmektedirler. Büyük ölçekli üreticiler için özel uygulamalı ve daha büyük ambalajlı daha ekonomik, ambalajlı ürünler üretilmektedir. Süs Bitkileri Gübreleri: büyük ölçüde çevre bitkileri dediğimiz süs bitkileri için üretilen gübrelerdir. Büyük bir kısmı profesyonel olmakla birlikte amatör bir üretici kesimini de içerisinde barındırmaktadır. Yani hobi olarak bahçesinde, yazlığında balkonunda veya terasında saksıda veya küçük ölçekli bir yerde, süs bitkisi yetiştirmek isteyen üretici veya kullanıcılar için, özel ürünler üretilmektedir. Ürünler sıvı, jel ve katı olmak üzere üç fiziksel şekilde kullanım isteğine göre tescillendirilmiştir. Bütün ürünler bitkiye faydalı katkılarla formüle edilmiştir ,%100 suda çözünen ve klor içermeyen formülasyonlardır. NPK Gübrelerde kullanılan Demir, Çinko, Mangan, Bakır gibi hassas mikro besinler tamamen şelatlı olup ve Agronom MICROMIX ve Agronom COMBI gibi birçok mikro besini bir arada içeren sıvı ve toz EC Fertilizer ürünler tamamen organik şelatlı oluduğu için ‘organik tarım ’da kullanımda kullanılmaktadırlar. Ufuk Traım; Bitki Gelişim Düzenleyicileri, Kimyevi Gübreler (EC Fertilizer), Organik Gübre ve Organomineral gübre çeşitleri ile her türlü üreticinin ve her türlü bitkinin ihtiyacını karşılayabilmektedir. Ayrıca Ulusal/Uluslararası her türlü tarımsal alanda üretim yapan üreticilerin özel isteklerini de Ar-Ge laboratuvarında değerlendirerek yeni ve özel ürünler üretmekte, üretmeye de devam etmektedir. Ortadoğu, Afrika, Asya üç kıtada her türlü iklim şartında verimli ürün yetiştirme tecrübesine sahiptir.
Süs bitkileri konusunda da benzer hedef ve ihtiyaçları karşılamak üzere çok özel bitki besinleri üretilmektedir. Bu alanda ‘Kent Tarımı Ürünleri’ ile profesyonel olan/olmayan her türlü üreticiler göz önünde bulundurularak özel ve spesifik ürünler üretilmektedir.

Ufuk Tarım son yıllarda yapmış olduğu Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmaları ile birçok KOSGEB ve TÜBİTAK projeleri yapmış, birçok yeni inovativ ürün geliştirmeyi üretmeyi başarmıştır. ROOT-GROWER gibi özel kök geliştirici bandırma konsantrasyonu, FERRIX 6 EDDHA-Fe Şelatı, Agronom S250 (Sarı) Şeffaf Kükürtlü pH Düzenleyicisi gibi yeni ürünleri hem ülke tarımına hem de dünya tarımına sunmuştur. Ufuk Tarım ürettiği uluslararası kalitede ve güvenli ürünlerle 2004 yılınsan beri yaklaşık 15 ülkeye ihracat yapmakta olup grubunda ihracatta 9. Sıraya kadar yükselmiştir. Ayrıca 2007 yılında müracaat ederek süs bitkileri gübreleri konusunda ‘Tek Doz Gübre’ faydalı model patentini almış olup sektörde bir ilki başarmıştır.