Kiraz

kiraz
Not: Bu beş uygulama ideal bir kiraz besleme programı açısından birbirini tamamlar ve en yüksek verim alınır. Ancak bazı coğrafi koşullar bazen teknolojik koşullar bazen de mali imkanlar yeterli olmaya bilir, o zaman bu uygulamalardan, uygulama zamanına bağlı kalarak bir veya birden fazla uygulama tercih edilebilir. Yine de belli oranlarda verim alınır.  Bal dönemi uzun olan ağaçlarda bal uygulaması 15-20 gün ara ile tekrar uygulanabilir. Her uygulamadan sonra mümkünde 2-3 gün içerisinde sulama yapılır.
Uygulama ZamanıUygulanacak ÜrünUygulama DozuUygulama Şekli
Sonbahar ve kış sonu uygulamasıAgronom Fall500 g-1 KgUygulama dozajı her bir ağacın kök çevresine (yaklaşık yaprak izdüşümüne) serpilir.
ÇeliklemeAgronom Root-Ex

Agronom Zİn

Naftocine
100 cc

100 g

25 cc
Çelikler 10 saniye bu çözeltide bekletilir. 10 saniye de dışarda serinde bekletildikten sonra yerlerine dikilir.
İlkbahar uygulamasıAgronom Root-Ex

Agronom Max 111

Agronom Çinko 5

Water pH Regulator
250 cc

250 cc

250 cc

100 cc
Ürünler 50 litre su içerisinde karıştırılarak, yapraklar ıslatılıncaya kadar (yaklaşık bir dönüme) püskürtülür, imkan yoksa kök çevrelerine 5-10 litre dökülür.  Eğer damla sulama varsa ürünler dozu 4 katı olarak 1000 Litre su içerisinde çözülerek dönüme damlamadan uygulanır.
Çiçek sonrası uygulamaAgronom Root-Ex

Agronom 4.8.4

Agronom Micromix

Agronom Magnesium
250 cc

250 cc

250 cc

100 cc
Ürünler 50 litre su içerisinde karıştırılarak, yapraklar ıslatılıncaya kadar (yaklaşık bir dönüme) püskürtülür, imkan yoksa kök çevrelerine 5-10 litre dökülür.  Eğer damla sulama varsa ürünler dozu 4 katı olarak 1000 Litre su içerisinde çözülerek dönüme damlamadan uygulanır.
Kiraz Tutumundan sonraAgronom 10.05.40

Agronom Root-Ex

Agronom Calcium

Agronom Combi II
250 cc

250 cc

250 cc

50 g
Ürünler 50 litre su içerisinde karıştırılarak, yapraklar ıslatılıncaya kadar (yaklaşık bir dönüme) püskürtülür, imkan yoksa kök çevrelerine 5-10 litre dökülür.  Eğer damla sulama varsa ürünler dozu 4 katı olarak 1000 Litre su içerisinde çözülerek dönüme damlamadan uygulanır.