Ayçiçeği

domates
Not: Aşağıdaki uygulamaların tümü ideal bir ayçiçeği besleme programı açısından birbirini tamamlar ve en yüksek verim alınır. Ancak bazı coğrafi koşullar bazen teknolojik koşullar bazen de mali imkanlar yeterli olmayabilir, o zaman bu uygulamalardan, uygulama zamanına bağlı kalarak bir veya birden fazla uygulama tercih edilebilir. Yine de belli oranlarda verim alınır.
Uygulama ZamanıUygulanacak ÜrünUygulama DozuUygulama Şekli
Ayçiçeği 5-6 yapraklı oluncaWater pH Regulator

Agronom 13.04.04

Agronom Root-Ex

Agronom Combi II
250 cc

300 cc

300 cc

150 g
Ürünlerin hepsi suda çözünerek bir dekara yapraktan püskürtülür.
Çiçeklenme döneminde

(6-8 yaprak)
Water pH Regulator

Agronom Root-Ex

Agronom 4.8.4

Agronom Combi II

Agronom Magnezyum
250 cc

300 cc

300 cc

150 g

100 cc
Ürünlerin 100 Litre su içerisinde karıştırılarak bir dekara kullanımı tavsiye edilir.
Kafalar oluşmaya başlayıncaWater pH Regulator

Agronom 10.05.40

Agronom Combi II

Agronom Calcium
250 cc

300 g

150 g

100 cc
Ürünlerden hepsi belirtilen dozlarda 400 Litre içerisinde karıştırılarak yapraklar ıslatılıncaya kadar uygulanır.

Yağ bitkileri arasından gerek yağ oranı gerekse artıklarının yani küspesinin yüksek protein değeri nedeniyle tercih edilen bir yağ bitkisidir ayçiçeği %22,5 ile % 50 oranları arasında yağa sahiptir. Ülkemiz bitkisel ham yağ ihtiyacının % 46’sı ayçiçeğinden karşılanırken bu oran yaklaşık 300 bin ton ayçiçeğine denk gelmektedir. Yağ bitkisi olarak kullanılmasının yanı sıra, küspesi de yüksek protein değeri olması sebebiyle yem karışımlarında sıkı sıkı kullanılır.

Ayçiçeği bitkisinin daneleri de hepimizin severek tükettiği çekirdek olarak kullanımımıza sunulurken, kuşlar için de yem metaryeli olarak kullanılabilir. Ayrıca, Yağlı boya, kâğıt, plastik, sabun, kozmetik gibi sektörlerde de ayçiçeği hammadde olarak kullanılmaktadır. Ayçiçeği gerek güneşlenme süresi gerekse tek yıllık yaşam döngüsü açılarından bakıldığında ülkemiz koşullarına uygun bir bitkidir.

2 metre derinlere kadar inebile kökü sayesinde kısa süreli kuraklıklardan etkilenmez ve yaşamını sürdürebilir. Tek yıllık bir bitki olması sebebiyle ayçiçeği gübresi bitkinin yaşam döngüsünde önemli bir rol oynamaktadır. Ayçiçeği tarımı gerek arz istekleri, gerek iklim istekleri gerekse yaşam döngüsü düşünüldüğünde Türkiye toprakları için uygun ve dayanıklı bir bitkidir. Ayrıca Derin kök yapısı sebebiyle ekim nöbetine girildiğinde kendinden sonra gelen bitkiye havalanmış ve uygulaması kolay bir toprak bırakmaktadır.

Bitkiye gübre uygulanması için uygun ayçiçeği reçetesi ise şu şekilde önerilmektedir. Bitki yaşam süresi buyunca 3 farklı döneminde gübre uygulaması yapılır, bunlar 5-6 yaprak oluştuğu dönem, çiçeklenme döneminde (6-8 yaprak) ve başları oluşmaya başladığında.

Reçetelerde önerilen verilen bütün uygulamalar beraber kullanılmasıdır ancak, farklı koşullar oluştuğunda da, tek tek kullanılabilir ve yine belirli ölçüde verim alınabilir ancak tekrarlayalım önerilen bütün uygulamaların beraber yapılmasıdır.

Bitkinin sağlıklı bir vegetasyon süre geçirebilmesi için 5-6 yaprak oluştuğu dönemde, Water pH Regülatör 250 cc, Agronom 13.04.04 300 cc, Agronom Root-Ex 300cc, Agronom Combi ll 150 g suyla karıştırılarak yapraklara püskürtülür.

Çiçeklenme döneminde ise Water pH regulatör 250 cc, Agronom Root-Ex 300 cc, Agronom 4.8.4 300 cc, Agronom Combi ll 150 g ve Agronom Magnezyum 100 cc olarak 100 litre su içerisinde karıştırılarak uygulanır.

Başların oluşmaya başladığı dönemde ise, Water pH regulatör 250 cc, Agronom 10.05.40 300 g, Agronom Combi ll 150 g ve Agronom Calsium 100 cc olarak uygulanır. Karışım 400 litre suyla karıştırılarak yapraklar ıslatılıncaya kadar uygulanır. Verilen reçete değerleri 1 dekar uygulama ölçüleridir.